История на България Печат


Преди няколко месеца бях поканен от господата офицери в щаба на германската поетапна инспекция No.11, да изнеса доклад относно взаимоотношенията между народите в Македония и тяхното възникване. В един доклад, обаче един така сложен въпрос, не може да бъде правилно разгледан без да се познава българската история. След това господата ми предложиха да напиша една кратка история, чрез която да е възможно наведнъж да се обхване систематизирано историята на българския народ. Когато започнах със създаването на тази книга, установих че не е достатъчна една повърхносно- разказана история, тъй като читателят не би бил в състояние да разграничи истината от фалша, разпространяван всред обществото. Една българска история може да бъде приета и ползвана само, ако е основана на извори, подложени на съмнения. По тази причина взех решение да напиша такава история и бих се чувствал щастлив, ако изложената информация доведе до по- подробно разглеждане на българската история. Посочена е литературата, ползвана в текста, като някои данни съм взел от в-к „Свобода”, гръцката история, „Римска история” от Кох, „История на византийската империя” от Рот (последните 3 са в сбирката на Гйошин), „История на България” от Иречек и „Българския църковен въпрос” от Бурмов. За по- лесна ориентация в старата история има приложена карта.

Прочети повече