Езотеричен пътеводител към свещените Седем Рилски Езера Печат

 

 

Целта на настоящото издание, явяващо се само проекция на Дългосрочен проект за сътрудничество, е да положи началото на КУЛТУРЕН ДИАЛОГ между всички, които милеят за Планетата Земя, както и за едно от най-свещените места върху нея – района на Свещените Седем Рилски езера. Иска се само едно, взаимно уважение почитане, взаимно изслушване, постоянно информиране и координация в името на съхраняване Планетата Земя. Майката земя повдига своите вибрации, за да може човечеството да се разбуди и осъзнае, посещението на свещените енергийни места на България спомага това, и най-вече Свещените Седем Рилски езера.

The purpose of this publication, which is only one aspect of a Long-term Cooperation Project, is to set the beginning of a CULTURAL DIALOGUE between those who care for the Planet Earth and one of its most sacred places, the Seven Sacred Rila Lakes. All we need is mutual respect, mutual understanding, constant coordination and exchange of information in the name of saving our planet. Mother Earth is raising its vibrations so that humanity can wake up and realise that visiting Bulgaria’s sacred places, which emanate energy – especially the Seven Sacred Rila Lakes – would help.

 

 

Прочети повече/Read more