Изводите от Розобер 2010 Печат

 

ПЪРВОНАЧАЛНИ ИЗВОДИ


1. Неспособност за вземане на колективни решения, разчита се на твърдата ръка, едноличното водачество и поемане на отговорност. „Един да води бащина дружина!”

2. Липса на елементарно чувство за колективна отговорност. Колективната отговорност е винаги в подобни случаи, колективна безотговорност.

3. Потребност от един, който винаги трябва да бъде изложен на ударите, и който трябва да се нагърбва с дърпането на каиша.

4. При този модел, очевидно е, че винаги този, който се нагърбва с материалната отговорност е същият, за който е валидно правилото, пагубно за модела на демокрация. „Който дава парите, той поръчва музиката.”При този едноличен модел, на него после всички се сърдят, защото не е станало според техните изисквания. Или го обвиняват в авторитарност, или не приемат тази музика, която той поръчва.

5. Като цяло, налага се изводът, че: моделът на демократично управление до този момент никога не е бил приложен, тъй като винаги е имало един елит, който е искал да управлява еднолично без да изпуска властта от ръцете си. /Става въпрос в по-широката рамка на обществените отношения./

6. Едноличното управление и вземане на решение в условията на кооперация е явно засега възможен изход, тъй като самата кооперация е все още неспособна като форма да докаже чрез дяловото участие на всеки един, че е нова форма за колективно вземане на решения. Този наш извод за съжаление се налага, поради опита, който бе натрупан. /Относно казионните форми на кооперации в България, където има действащ председател и пр. не се наемаме да даваме изводи./

7. Кооперацията като метод на управление, седящ в основите на бъдещите форми на живот, паралелно с формата на комуната, все още е в зависимост от бъдещото състояние на колективното съзнание на човека, от неговата степен да проумее, че е скачен съд с другия, че е частица от общия цялостен организъм. /За опита на комуните, Беинса Дуно е казал, че чак след 300 години, ще има условия, за подобни формации./

8. Неосъзнаването на Живот за цялото, придружено от липсата на познание за действуващият Закон, частица от Моралният кодекс на Вселената, всичко това придружено от липсата на вяра в Бог, цар, правителство и държава, липсата на вяра в действащият на земята закон, това са причините, поради които засега, действуващият модел на управление на земята буксува, криейки се зад гръмки фрази като демократично управление, което всъщност си е чисто авторитарно управление на действуващият и властващ елит.

 

Прочети повече