Откровения към хората от Новия век - част 2 ПДФ Печат Е-мейл

 

Предисловие на Записващия


През високосната година, явяваща се знакова за човечеството, често се случват събития, променящи или набелязващи промени в жизнения цикъл на всеки от нас, който живее на Земята.

През високосната година се полагат основите на бъдещето, невидимо за нас, но подвластно на Всевишния, на Небесния Отец.

През есента на 2004 г., съвсем неочаквано за мен, в моето Съзнание започнаха да постъпват мисли, формирани като текст с непозната за мен тематика. Тези текстове се предаваха в продължение на четири месеца и създадоха тази изумителна Книга, в която за първи път в историята на човечеството, Всевишният директно се обръща към нас, хората, живеещи на Земята в началото на новото хилядолетие!

 

 

Повече